Cuirm-chiùil ùr! / Ceolchoirm nua! / New gig alert!

As you might remember, we sadly had to postpone a few gigs last month due to the ‘Beast from the East’! We’ve been quietly working away in the background trying to reschedule these and we’re excited excited to announce that we’ll be performing at the Strule Arts Centre, Omagh on Thursday 31st May. Tickets are a bargain £5 and you …

Bùthan-obrach aig Fèille Newton Stewart

Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri Newton Stewart Traditional & Acoustic Music Festival gu mòr – bidh cuirm-chiùil againn le Tim Edey & Hannah Rarity oidhche Haoine agus bidh Joy a’ cumail bhùthan-obrach dannsaidh agus seinn Disathairne. Brùthaibh air a’ cheangal gu h-ìseal son barrachd fiosrachaidh. We’re really looking forward to the Newton Stewart Traditional & Acoustic Music Festival – …

An Seisiún

An toil leibh ceòl ùr ann an Gàidhlig agus Gaeilge? Mas toil, ’s dòcha gun còrd seo riubh! A wee while ago, Daithí​, Stiofán Ó Fearail​ (from the band Seo Linn) and Joy, Catherine​ and Edel​ were locked in Herbert Place Studios​ overnight to create 3 new songs in Gàidhlig/Gaeilge for a new series on Raidió na Gaeltachta (Oifigiúil) called …

Fleadh Cheoil Ennis 2017

Naidheachd mhath dha-rìribh! Tha sinn air bhioran gum bi sibh a’ tadhal air Fleadh Cheoil Ennis 2017 am bliadhna gus pàirt a ghabhail ann am prògram na Sàbaid air Fleadh TV. Dhuibh fhèin nach bi an làthair, gabhaidh a h-uile rud fhaicinn air TG4 no beò air lodihne aig fleadhcheoil.ie agus tg4.tv.

Ciamar a tha sibh?

Halò agus fàilte oirbh dhan làrach-lìn ùr againn! Tha sinn gu math moiteil gum faod sinn sealltainn dhuibh a-nis cò sinn agus cò ris a the an ceòl againn coltach. Tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ùr seo riubh 🙂 Bu mhath leinn taing chridheil a thoirt dha Foras na Gaeilge airson na taic-airgid a thug iad dhuinn airson …