Fleadh Cheoil Ennis 2017

Naidheachd mhath dha-rìribh! Tha sinn air bhioran gum bi sibh a’ tadhal air Fleadh Cheoil Ennis 2017 am bliadhna gus pàirt a ghabhail ann am prògram na Sàbaid air Fleadh TV. Dhuibh fhèin nach bi an làthair, gabhaidh a h-uile rud fhaicinn air TG4 no beò air lodihne aig fleadhcheoil.ie agus tg4.tv.