Ciamar a tha sibh?

Halò agus fàilte oirbh dhan làrach-lìn ùr againn! Tha sinn gu math moiteil gum faod sinn sealltainn dhuibh a-nis cò sinn agus cò ris a the an ceòl againn coltach. Tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ùr seo riubh 🙂

Bu mhath leinn taing chridheil a thoirt dha Foras na Gaeilge airson na taic-airgid a thug iad dhuinn airson an làrach seo a chruthachadh – tha sinn fada nur comain.